Zadanie 9


TYTUŁ ZADANIA NR 9

Międzynarodowe oblicze nauk o polityce – uzupełnienie programu studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (Moduł Programów Doktoranckich-Programy studiów(…)

Czytaj dalej...

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 9

Międzynarodowe oblicze nauk o polityce to modernizacja  i uzupełnienie trwającego od X 2017 programu studiów doktoranckich. Program realizowany wspólnie z Universitatea Babe Boylai(…)

Czytaj dalej...

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY ZADANIE NR 9

Kierownik merytoryczny projektu – dr hab. Andrzej Dubicki – prof. nadzw. UŁ

Czytaj dalej

WSKAŹNIKI DLA ZADANIA 9

Liczba absolwentów programów studiów doktoranckich dofinansowanych ze środków EFS –  20

Czytaj dalej