Zadanie 8


TYTUŁ ZADANIA NR 8

Międzynarodowe Studia Kulturowe – uzupełnienie programu studiów stacjonarnych I stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ(…)

Czytaj dalej...

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 8

Zadanie dotyczące uzupełnienia zatwierdzonego przez Senat UŁ nowego programu (pierwszy nabór X 2018) dla kierunku Międzynarodowe Studia Kulturowe (łącznie 181(…)

Czytaj dalej...

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY ZADANIE NR 8

Kierownik merytoryczny projektu – Dr hab. Maria Łukowska

Czytaj dalej

WSKAŹNIKI DLA ZADANIA 8

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS –  41 Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni,(…)

Czytaj dalej