Zadanie 7


TYTUŁ ZADANIA NR 7

Bezpieczeństwo Narodowe – uzupełnienie programu studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (Moduł Programów Kształcenia-Wsparcie realizacji(…)

Czytaj dalej...

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 7

Projekt obejmuje modyfikację i uzupełnienie kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Kierunek koncentruje się na aspektach praktycznych w kontekście szeroko rozumianych nauk społecznych,(…)

Czytaj dalej...

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY ZADANIE NR 7

Kierownik merytoryczny projektu – dr hab. Jacek Reginia-Zacharski prof. nadzw.

Czytaj dalej

WSKAŹNIKI DLA ZADANIA 7

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS –  85 Liczba wykładowców z zagranicy prowadzących moduł(…)

Czytaj dalej