Zadanie 6


TYTUŁ ZADANIA NR 6

Ponadstandardowe i aktywne formy nauczania przedmiotów ekonomicznych dla kierunku Gospodarka Przestrzenna I stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (Moduł Programów Kształcenia-Dostosowanie(…)

Czytaj dalej...

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 6

Zadanie obejmuje modernizację i uzupełnienie kierunku Gospodarka Przestrzenna dla studentów II roku studiów stacjonarnych z naboru z X 2017. Kierunek(…)

Czytaj dalej...

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY ZADANIE NR 6

Kierownik merytoryczny projektu – dr Iwona Kukulak-Dolata

Czytaj dalej

WSKAŹNIKI DLA ZADANIA 6

Liczba osób, które podniosły kompetencje  w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 71,00 Liczba osób objętych wsparciem EFS w(…)

Czytaj dalej