Zadanie 5


TYTUŁ ZADANIA NR 5

Regional integration in the Global Context (Moduł Programów Kształcenia-Realizacja programów kształcenia w jęz. obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski jak(…)

Czytaj dalej...

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 5

Regional integration in the Global Context jest uzupełnieniem oferty kształcenia Wydziału Prawa i Administracji UŁ w języku angielskim. Celem kierunku(…)

Czytaj dalej...

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY ZADANIE NR 5

Kierownik merytoryczny projektu – dr Izabela Skomerska-Muchowska

Czytaj dalej

WSKAŹNIKI DLA ZADANIA 5

Liczba wykładowców z zagranicy prowadzących moduł kształcenia – 4,00 Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z(…)

Czytaj dalej