Zadanie 4


TYTUŁ ZADANIA NR 4

Biologia kryminalistyczna – nowy kierunek studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (Moduł Programów Kształcenia-Wsparcie realizacji(…)

Czytaj dalej...

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 4

Kierunek Biologia Kryminalistyczna będzie nowym kierunkiem na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska jednym z pierwszych tego typu w kraju i(…)

Czytaj dalej...

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY ZADANIE NR 4

Kierownik merytoryczny projektu – dr hab. Marek Wieczorek

Czytaj dalej

WSKAŹNIKI DLA ZADANIA 4

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 37,00 Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni,(…)

Czytaj dalej