Zadanie 3


TYTUŁ ZADANIA NR 3

Big Data i technologie informatyczne w biznesie (Moduł Programów Kształcenia-Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i(…)

Czytaj dalej...

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 3

Celem kierunku „Big Data” jest kształcenie specjalistów dla potrzeb różnych organizacji (biznes,administracja, edukacja, służba zdrowia) związanych z informatyką ekonomiczną i(…)

Czytaj dalej...

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY ZADANIE NR 3

Kierownik merytoryczny projektu – dr hab. Anna Pamuła prof. nadzw.

Czytaj dalej

WSKAŹNIKI DLA ZADANIA 3

Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 90,00 Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub(…)

Czytaj dalej