Zadanie 2


TYTUŁ ZADANIA NR 2

Zarządzanie zasobami IT (Moduł Programów Kształcenia-Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na(…)

Czytaj dalej...

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 2

Nowa specjalność „Zarządzanie zasobami IT” dedykowana studentom  I stopnia kierunku Informatyka na Wydziale Zarządzania UŁ, jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby(…)

Czytaj dalej...

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY ZADANIE NR 2

Kierownik merytoryczny projektu – dr hab. Anna Pamuła prof. nadzw.

Czytaj dalej

WSKAŹNIKI DLA ZADANIA 2

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) 1,00 Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS 64,00(…)

Czytaj dalej