Zadanie 13


TYTUŁ ZADANIA NR 13

Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez ABK działające w strukturze UŁ, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy(…)

Czytaj dalej...

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 13

W projekcie przewidziano zatrudnienie jednego doradcy zawodowego na pełen etat. W ramach dofinansowania przewidziano działania, których elementem będzie współpraca BK(…)

Czytaj dalej...

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY ZADANIE NR 13

Kierownik merytoryczny projektu – dr Dariusz Koperczak

Czytaj dalej

WSKAŹNIKI DLA ZADANIA 13

Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia –(…)

Czytaj dalej