Zadanie 11


REGULAMIN DLA ZADANIA 10 i ZADANIA 11

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa dla Zadania 10 i Zadania 11 projektu „Doskonałość Naukowa Kluczem do(…)

Czytaj dalej...

TYTUŁ ZADANIA NR 11

Kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych

Czytaj dalej...

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 11

W ramach zadania zrealizowane zostaną szkolenia dotyczące kształcenia następujących kompetencji: (l.edycji) 1. organizacja kadry kierowniczej i administracyjnej-3 (tworzenie i zarządzanie(…)

Czytaj dalej

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY ZADANIE NR 11

Kierownik merytoryczny projektu – Dr Agnieszka Wierzbicka

Czytaj dalej