Zadanie 10


REGULAMIN DLA ZADANIA 10 i ZADANIA 11

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa dla Zadania 10 i Zadania 11 projektu „Doskonałość Naukowa Kluczem do(…)

Czytaj dalej...

TYTUŁ ZADANIA NR 10

Kompetencje dydaktyczne kadr uczelni

Czytaj dalej...

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 10

Jednym z zadań stojących przed UŁ jest stałe podnoszenie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej uczelni. Realizacja pakietu szkoleń opracowanego przez Uczelniany Zespół(…)

Czytaj dalej

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY ZADANIE NR 10

Kierownik merytoryczny projektu – Dr Anna Gutowska-Ciołek

Czytaj dalej

WSKAŹNIKI DLA ZADANIA 10

Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 207,00 Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni(…)

Czytaj dalej