prezentacja-zadanie 11WSKAŹNIKI DLA ZADANIA 11

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS 138,00 Liczba pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni(…)

Czytaj dalej...