zamówieniaWybór wykonawcy z postępowania w sprawie – Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego w postaci serwerów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla UŁ (w tym zakup środków trwałych na potrzeby projektu ZPU 1)

Beneficjent informuje, że został wyłoniony w drodze zgodnej z Prawem Zamówień Publicznych wykonawca: KOMA NORD SP. Z O.O. NIP wykonawcy: 5861029611(…)

Czytaj dalej

Wybór wykonawcy z postępowania w Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego w postaci serwerów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego

Beneficjent zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach nr 1 i 3 oraz unieważnieniu postępowania w części 2. Treść zawiadomienia(…)

Czytaj dalej

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz zaliczeniu lektoratów z przedmiotów: – Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO – pakiet 1, oraz kursu – Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Academic English – pakiet 2. W tym przeprowadzeniu konsultacji językowych dla uczestników lektoratów pakietu 1, 2. Nr sprawy: 8/2019/POWER3.5/ZPU1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu oraz zaliczeniu lektoratów z przedmiotów: – Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO – pakiet 1,(…)

Czytaj dalej

Wybór wykonawcy z postępowania w sprawie dostawy i wdrożenie systemu do obsługi procesów rekrutacji wraz z usługą powdrożeniową

Beneficjent zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pełna dokumentacja dotycząca zamówienia wraz z informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępna pod adresem:(…)

Czytaj dalej

Wybór wykonawcy z postępowania w sprawie Dostawy i wdrożenia narzędzia serwisu www wraz z usługą powdrożeniową

Beneficjent informuje, że został wyłoniony w drodze zgodnej z Prawem Zamówień Publicznych wykonawca: INOVATICA SP. Z O.O. SP. K NIP(…)

Czytaj dalej

Zamówienie na dostawę i instalację sprzętu komputerowego w postaci serwerów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla UŁ

Numer sprawy 61/ZP/2019 Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów Rodzaj zamówienia Dostawy powyżej 221000 euro – od 01.01.2018 Tryb postępowania Przetarg(…)

Czytaj dalej

Zamówienia na Dostawę, wdrożenie, uruchomienie wraz z usługą powdrożeniową kompleksowego Systemu informatycznego do obsługi procesów rekrutacji prowadzonych przez Biuro Współpracy z Zagranica UŁ.

Numer sprawy 36/ZP/2019 Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów Rodzaj zamówienia Usługi powyżej 221000 euro – od 01.01.2018 Tryb postępowania Przetarg(…)

Czytaj dalej

Wybór wykonawcy z postępowania w sprawie dostawy sprzętu projekcyjnego (zad. 1 poz. 12 projektory)

Beneficjent informuje, że został wyłoniony w drodze zgodnej z Prawem Zamówień Publicznych wykonawca: KNS PRZEMYSŁAW WIELGO NIP wykonawcy: 6572494064 Data(…)

Czytaj dalej