zamówieniaZapytanie ofertowe Usługa dostępu do środowiska symulacji procesów biznesowych – Nr sprawy: Zad 3/poz26/II/2019.1/POWER3.5/ZPU1

Szanowni Państwo, W związku z realizowanym przez Uniwersytet Łódzki projektem pt. „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” w ramach Działania(…)

Czytaj dalej...

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na usługę dostępu do środowiska symulacji procesów biznesowych – Nr sprawy: Zad 3/poz26/2019.1/POWER3.5/ZPU1

W związku z realizowanym przez Uniwersytet Łódzki projektem pt. „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe(…)

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Usługa dostępu do środowiska symulacji procesów biznesowych – Nr sprawy: Zad 3/poz26/2019.1/POWER3.5/ZPU1

Szanowni Państwo, W związku z realizowanym przez Uniwersytet Łódzki projektem pt. „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” w ramach Działania(…)

Czytaj dalej

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Przeprowadzenia 15 godzin zajęć dla każdej z maksymalnie siedmiu grup, (łącznie 105 godzin zajęć) z przedmiotu Badania jakościowe z wykorzystaniem technologii biometrycznych dla studentów drugiego i trzeciego roku studiów stacjonarnych na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Usługa obejmuje również wynajem sprzętu, który zapewni sprawne przeprowadzenie zajęć/warsztatów oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metodologii ewaluacji programów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii biometrycznych.

Numer sprawy 68/ZP/2019 Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów Rodzaj zamówienia Usługi poniżej 221000 euro – od 01.01.2018 Tryb postępowania Przetarg(…)

Czytaj dalej

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz zaliczeniu lektoratów w formie kursu Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – Academic English, w tym przeprowadzeniu konsultacji językowych dla uczestników lektoratów. Nr sprawy: 9/2019/POWER3.5/ZPU1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz zaliczeniu lektoratów w formie kursu Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – Academic(…)

Czytaj dalej

Wybór wykonawcy z postępowania w sprawie – Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego w postaci serwerów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla UŁ (w tym zakup środków trwałych na potrzeby projektu ZPU 1)

Beneficjent informuje, że został wyłoniony w drodze zgodnej z Prawem Zamówień Publicznych wykonawca: KOMA NORD SP. Z O.O. NIP wykonawcy: 5861029611(…)

Czytaj dalej

Wybór wykonawcy z postępowania w Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego w postaci serwerów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego

Beneficjent zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach nr 1 i 3 oraz unieważnieniu postępowania w części 2. Treść zawiadomienia(…)

Czytaj dalej

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz zaliczeniu lektoratów z przedmiotów: – Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO – pakiet 1, oraz kursu – Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Academic English – pakiet 2. W tym przeprowadzeniu konsultacji językowych dla uczestników lektoratów pakietu 1, 2. Nr sprawy: 8/2019/POWER3.5/ZPU1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu oraz zaliczeniu lektoratów z przedmiotów: – Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO – pakiet 1,(…)

Czytaj dalej

Wybór wykonawcy z postępowania w sprawie dostawy i wdrożenie systemu do obsługi procesów rekrutacji wraz z usługą powdrożeniową

Beneficjent zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pełna dokumentacja dotycząca zamówienia wraz z informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępna pod adresem:(…)

Czytaj dalej