zamówienia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę dostępu do środowiska symulacji procesów biznesowych – Nr sprawy: Zad 3/poz26/III/2019.1/POWER3.5/ZPU1

Szanowni Państwo, Informujemy, iż  Zamawiający w ramach zapytana ofertowego na usługę dostępu do środowiska symulacji procesów biznesowych – Nr sprawy: Zad3/poz26/III/2019.1/POWER3.5/ZPU1(…)

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe Usługa dostępu do środowiska symulacji procesów biznesowych – Nr sprawy: Zad 3/poz26/III/2019.1/POWER3.5/ZPU1

Szanowni Państwo, W związku z realizowanym przez Uniwersytet Łódzki projektem pt. „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” w ramach Działania(…)

Czytaj dalej...

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na usługę dostępu do środowiska symulacji procesów biznesowych – Nr sprawy: Zad 3/poz26/II/2019.1/POWER3.5/ZPU1

W związku z realizowanym przez Uniwersytet Łódzki projektem pt. „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe(…)

Czytaj dalej

Informacja o rozstrzygnięciu – wyborze wykonawcy do oświadczenia usługi polegającej na przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz zaliczeniu lektoratów w formie kursu Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – Academic English, w tym przeprowadzeniu konsultacji językowych dla uczestników lektoratów. Nr sprawy: 9/2019/POWER3.5/ZPU1

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury zgodnej z Zasadami konkurencyjność oraz zamieszczeniem ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności dokonano rozstrzygnięcia w(…)

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Usługa dostępu do środowiska symulacji procesów biznesowych – Nr sprawy: Zad 3/poz26/II/2019.1/POWER3.5/ZPU1

Szanowni Państwo, W związku z realizowanym przez Uniwersytet Łódzki projektem pt. „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” w ramach Działania(…)

Czytaj dalej

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na usługę dostępu do środowiska symulacji procesów biznesowych – Nr sprawy: Zad 3/poz26/2019.1/POWER3.5/ZPU1

W związku z realizowanym przez Uniwersytet Łódzki projektem pt. „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe(…)

Czytaj dalej