zamówieniaDostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych

Numer sprawy 118/ZP/2019 Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb postępowania przetarg nieograniczony Termin składania ofert od 28.11.2019(…)

Czytaj dalej...

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Dotyczy: usługi zarządzania zdalnym dostępem sieciowym do licencjonowanych sieciowych źródeł informacji oraz dostępem sieciowym do aplikacji komputerowych realizowana w infrastrukturze Zamawiającego. (nr postępowania 88/ZP/2019).

W związku z realizowanym przez Uniwersytet Łódzki projektem pt. „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe(…)

Czytaj dalej

Świadczenie usług medycznych z zakresu przeprowadzenia wstępnych profilaktycznych badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego skierowanych na staż

Numer sprawy 54/ZP/2019/S Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów Rodzaj zamówienia Usługa Tryb postępowania zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne(…)

Czytaj dalej

Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych

Numer sprawy 105/ZP/2019 Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb postępowania Przetarg nieograniczony Termin składania ofert od 15.11.2019(…)

Czytaj dalej

Świadczenie usług szkoleniowych i eksperckich z zakresu zarządzania usługami IT w celu wsparcia edukacyjnego przedmiotu – Warsztaty Zarządzania usługami IT dla Uniwersytetu Łódzkiego Zamówienie niezbędne dla potrzeb edukacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu

Numer sprawy 52/ZP/2019/S Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów Rodzaj zamówienia Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Tryb postępowania(…)

Czytaj dalej

Usługa przeprowadzenia warsztatu z przedmiotu Skanowanie 3D i obróbka danych wraz zapewnieniem sprzętu, oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do jego przeprowadzenia,

Numer sprawy 99/ZP/2019 Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów Rodzaj zamówienia Usługi poniżej 221000 euro – od 01.01.2018 Tryb postępowania Przetarg(…)

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę dostępu do środowiska symulacji procesów biznesowych – Nr sprawy: Zad 3/poz26/III/2019.1/POWER3.5/ZPU1

Szanowni Państwo, Informujemy, iż  Zamawiający w ramach zapytana ofertowego na usługę dostępu do środowiska symulacji procesów biznesowych – Nr sprawy: Zad3/poz26/III/2019.1/POWER3.5/ZPU1(…)

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe Usługa dostępu do środowiska symulacji procesów biznesowych – Nr sprawy: Zad 3/poz26/III/2019.1/POWER3.5/ZPU1

Szanowni Państwo, W związku z realizowanym przez Uniwersytet Łódzki projektem pt. „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” w ramach Działania(…)

Czytaj dalej

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na usługę dostępu do środowiska symulacji procesów biznesowych – Nr sprawy: Zad 3/poz26/II/2019.1/POWER3.5/ZPU1

W związku z realizowanym przez Uniwersytet Łódzki projektem pt. „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe(…)

Czytaj dalej