Szanowni Państwo,

Informujemy, iż  Zamawiający w ramach zapytana ofertowego na usługę dostępu do środowiska symulacji procesów biznesowych – Nr sprawy: Zad3/poz26/III/2019.1/POWER3.5/ZPU1

wybrał, jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny (cena 100%) ofertę złożoną przez

MGX Infoservice,

Kwota 5424,30 zł brutto

W wyniku zapytania ofertowego złożone zostawszy dwie oferty.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 21.10.2019 r.