W związku z realizowanym przez Uniwersytet Łódzki projektem pt. „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zapytania ofertowego z dnia 10 października br. oraz  powołując się na zapisy zapytania ofertowego Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Jednocześnie informuję, że zapytanie zostanie wznowione w najbliższym czasie.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.10.2019 r.