Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury zgodnej z Zasadami konkurencyjność oraz zamieszczeniem ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności dokonano rozstrzygnięcia w ramach ogłoszenia na Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz zaliczeniu lektoratów w formie kursu Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – Academic English, w tym przeprowadzeniu konsultacji językowych dla uczestników lektoratów. Nr sprawy: 9/2019/POWER3.5/ZPU1

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny (cena 100%) ofertę złożoną przez Panią Magdalenę Bewicz- ul. Batorego 3 m. 51 99-300 Kutno.
Data wpłynięcia oferty: 1.10.2019 r.
Cena: 150,00 zł brutto – brutto/godzinę lekcyjną x 60h = 9000,00 PLN

Pełna lista podmiotów

W wyniku przeprowadzonej procedury wpłynęła 1 ważna oferta.
Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.10.2019 r.