Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w UŁ do podnoszenia swoich kompetencji podczas darmowych szkoleń realizowanych przez Wydział Nauk o Wychowaniu w ramach projektu Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia (finansowanego w ramach POWER). W ramach zadania realizowane będą następujące szkolenia:

  • Rozwój innowacyjnych kompetencji dydaktycznych
  • Innowacyjne metody pracy ze studentem z wykorzystaniem TI
  • Pomiar dydaktyczny zadania zamknięte (testy)
  • Efektywnie prezentowanie treści dydaktycznych
  • Nie bójmy się technologii — wybrane narzędzia do tworzenia mat. multimedialnych wspierających przekaz dydaktyczny
  • Jak projektować zajęcia mieszane?
  • Jak prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej Moodle?
  • Profesjonalne bazy danych — zarządzanie informacją
  • Redakcja tekstów naukowych
  • Academic English

Uwaga! Zapisy wszystkich chętnych odbywają się wyłącznie elektronicznie przez platformę EduKamp:

https://edukamp.uni.lodz.pl/