Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza konkurs na stanowisko

Koordynatora w dziale deponowania

1/1 etatu

 

Zadania

 1. Aplikacja do baz treści naukowych wraz z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosków;
 2. Koordynowanie procesu deponowania czasopism i monografii naukowych Wydawnictwa UŁ w bazach treści naukowych polskich i międzynarodowych, na Platformie Czasopism UŁ (Open Journal System) i w Repozytorium UŁ.
 3. Deponowanie ebooków do sprzedaży;
 4. Rejestracja numerów DOI;
 5. Deponowanie egzemplarzy obowiązkowych publikacji elektronicznych w Bibliotece Narodowej;
 6. Weryfikacja jakości plików mobilnych do sprzedaży (epub, mobi);
 7. Kontrola jakości plików zgodnie z wymogami baz;
 8. Archiwizacja plików produkcyjnych;

Oczekiwania wobec Kandydatów

 1. Znajomość branży wydawniczej i podstawowych zasad edytorskich.
 2. Umiejętność obsługi programu Adobe Acrobat.
 3. Znajomość zasad upowszechniania elektronicznych publikacji naukowych, w tym wiedza o najważniejszych bazach treści naukowych.
 4. Wiedza o funkcjonowaniu repozytoriów treści naukowych.
 5. Wiedza o funkcjonowaniu platform płatnego udostępniania.
 6. Praktyczne umiejętności związane z obsługą czynności deponowania i aplikowania do zasobów treści naukowych.
 7. Umiejętności organizacyjne, dobra komunikacja, planowanie pracy własnej i zespołu.

Dodatkowo

 1. Znajomość języka angielskiego

 

Dokumenty aplikacyjne

 1. Życiorys ze zdjęciem;
 2. List motywacyjny.

Oferty prosimy składać mailowo na adres agnieszka.janicka@uni.lodz.pl  lub w Sekretariacie Wydawnictwa UŁ, ul. Lindleya  8,  90-131 Łódź, pok. 3,  tel. 42 665-58-61, do dnia 20.12.2018.

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych – Dz.U. Nr 101 poz. 926 z późn.zmianami).