Zarząd Projektu: 

Przewodniczący Zarządu: JM Rektor UŁ – prof. dr hab. Antoni Różalski

Członkowie Zarządu:

Prorektor ds. kształcenia – prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Prorektor ds. studenckich – dr hab. Tomasz Cieślak, prof. nadzw. UŁ

Prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej – dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ

Prorektor ds. ekonomicznych – dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. nadzw. UŁ

 

Kierownik Projektu: Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

 

Koordynator postępu finansowego projektu oraz monitorowania realizacji działań w projekcie:

Dyrektor Centrum Nauki UŁ – Kamilla Szcześniak