Koordynator działań finansowych – Barbara Łukomska, Centrum Nauki UŁ

Specjalista ds. rozliczeń – Justyna Dróżka, Centrum Nauki UŁ

Specjalista ds. rozliczeń – Mariusz Kowalczyk, Centrum Nauki UŁ

Specjalista ds. rozliczeń – Ewa Mlostoń, Centrum Nauki UŁ

Specjalista ds. rozliczeń – Magdalena Pasternak, Centrum Nauki UŁ