Koordynator działań administracyjnych – Danuta Klimaszewska, Centrum Nauki UŁ