Biuro Projektu

Uniwersytet Łódzki
ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź
Pokój 110
e-mail: zpu@uni.lodz.pl

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ

Uniwersytet Łódzki
ul. Rodzeństwa Fibaków 3, 91-404 Łódź
tel. 422350171
e-mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl