Kierunek Biologia Kryminalistyczna będzie nowym kierunkiem na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska jednym z pierwszych tego typu w kraju i jedynym w centralnej Polsce. Treści programowe kierowane są do osób planujących pracę w policji i wymiarze sprawiedliwości. Intensywny rozwój technik kryminalistycznych opartych na antropologii, entomologii, biochemii i biologii molekularnej spowodował wzrost zapotrzebowania na wysoce wykwalifikowanych absolwentów kierunków biologicznych. Przygotowanie programu będzie poprzedzone szerokimi konsultacjami z przedstawicielami m.in. Komendy Głównej Policji, KS Policji, Wyż.Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz w Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
Pozwoli to na ostateczne zdefiniowanie kwalifikacji jakie powinien posiadać absolwent Kierunku.

Łącznie ECTS w trakcie studiów: 181(w tym zaj. praktyczne: 95ECTS).
Elementy programu objęte projektem: warsztaty o charakterze edukacyjno-praktycznym, dzięki którym zostaną przekazane wiadomości i umiejętności niedostępne dotychczas dla stud. kierunków cywilnych; zajęcia specjalistyczne z ekspertami zewn. z Policji, Prokuratury oraz Sił Zbrojnych RP; szkolenia z obsługi aparatury analitycznej dedykowanej do użytku w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych; dwutygodniowe warsztaty praktyczne w WSP w Szczytnie oparte na podstaw. kursie szkoleniowym dla techników kryminalistycznych umożliwiające studentom zaznajomienie się z zas. pracy oraz działania Policji podczas zabezpieczania i zbierania dowodów kryminalistycznych w miejscu zdarzenia; szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji, zg. z zapisami Rządowego programu przeciwdziałania korupcji, który formułuje wytyczne dla instytucji oraz organizacji narażonych na wystąpienie zjawisk korupcyjnych; zajęcia te pozwolą studentom na nabycie umiejętności, zasad oraz świadomości, dzięki którym będą mogli kierować się nieskazitelną postawą w czasie swojej kariery zawodowej.
Czas trwania kierunku: 3 lata 1.10.19-30.9.22, 45 studentów (25 Kobiet i 20 Mężczyzn)