Kierownik merytoryczny projektu – dr hab. Andrzej Dubicki – prof. nadzw. UŁ