Kierownik merytoryczny projektu – Dr hab. Maria Łukowska