Kierownik merytoryczny projektu – dr hab. Jacek Reginia-Zacharski prof. nadzw.