Kierownik merytoryczny projektu – dr Iwona Kukulak-Dolata