Kierownik merytoryczny projektu – dr hab. Anna Pamuła prof. nadzw.