Kierownik merytoryczny projektu – dr Dariusz Koperczak