Kierownik merytoryczny projektu – mgr Barbara Łukomska