Kierownik merytoryczny projektu – Dr Agnieszka Wierzbicka