Kierownik merytoryczny projektu – prof. nadzw. dr hab. Anna Walczak