Międzynarodowe oblicze nauk o polityce – uzupełnienie programu studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

(Moduł Programów Doktoranckich-Programy studiów doktoranckich realizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi)