Międzynarodowe Studia Kulturowe – uzupełnienie programu studiów stacjonarnych I stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

(Moduł Programów Kształcenia-Wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia)