Regional integration in the Global Context

(Moduł Programów Kształcenia-Realizacja programów kształcenia w jęz. obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski jak i do cudzoziemców)