Zadanie obejmuje modernizację i uzupełnienie kierunku Gospodarka Przestrzenna dla studentów II roku studiów stacjonarnych z naboru z X 2017. Kierunek koncentruje się na badaniu wzajemnych zależności między społeczeństwem (człowiekiem), gospodarką i przestrzenią. Umożliwia łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych i praktykach zawodowych. Głównym celem kierunku jest dostarczanie gospodarce specjalistów o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej) z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznego i gospodarczego.
Wprowadzone zmiany polegają na szerokim wykorzystaniu w zajęciach narzędzi ICT i najnowszych technologii stosowanych w biznesie, w gospodarce przestrzennej i w badaniach społecznych. Wprowadzenie nowych zajęć będzie poprzedzone konsultacjami z ekspertami zewnętrznymi, przedstawicielami samorządu terytorialnego i pracodawcami w celu dostosowania kierunku do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym.
Projekt obejmuje: warsztaty narzędziowe prowadzone przez doświadczonych wykładowców UŁ:

 • zintegrowane systemy informatyczne – digitalizacja rynków i usług, dzięki któremu studenci nabędą praktyczne kompetencje dotyczących wykorzystania zaawansowanych narzędzi ICT w realizacji procesów decyzyjnych;
 • Zarządzanie danymi, analiza danych i przewidywanie, w wyniku którego studenci nabędą praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych w analizach społeczno-ekonomicznych i prognozowaniu;
 • SPSS w analizach danych jakościowych, dzięki któremu uczestnicy nauczą się wykorzystywać oprogramowanie analityczne do wspomagania procesów podejmowania decyzji;
 • GIS w procesach decyzyjnych, w ramach zajęć nabędą praktyczne umiejętności wykorzystania geograficznych systemów informacyjnych;
 • warsztat Budowanie ścieżki kariery zawodowej, a także warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków:
  • Badania jakościowe z wykorzystaniem technologii biometrycznych, przygotują studenta do odkrywania sposobów myślenia, tworzenia i implementacji poprzez dekodowanie obszarów wiedzy oraz przyjmowania aktywnej postawy poszukiwania wiedzy o gospodarce z wykorzystaniem technologii biometrycznych;
  • Laboratorium rynku z zakresu znajomości funkcjonowania obiektów gospodarczych (rynek, firma, miasto) z wykorzystaniem case study;
  • Skanowanie 3D i obróbka danych z wykorzystaniem geodezyjnego skanera laserowego;
  • Projektowanie wirtualnej rzeczywistości, przygotuje studenta do analizy danych i wnioskowania przy wykorzystaniu elementów wirtualnej rzeczywistości;
  • warsztat Fotogrametria lotnicza z wykorzystaniem platformy UAV;
  • warsztat Język wzorów prowadzony we współpracy z doświadczonymi ekspertami zagranicznymi, umożliwi studentom zapoznanie się ze dobrymi praktykami z zakresu rewitalizacji i planowania przestrzennego; proces rewitalizacji jest coraz częściej wykorzystywany w zarządzaniu miastem i przestrzenią co przekłada się na zapotrzebowanie specjalistów z tej dziedziny.

Czas trwania kierunku: 3 lata; w projekcie:IV-VI semestr,  83 osoby (50 Kobiet, 33 Mężczyzn)