Celem kierunku „Big Data” jest kształcenie specjalistów dla potrzeb różnych organizacji (biznes,administracja, edukacja, służba zdrowia) związanych z informatyką ekonomiczną i analizą danych pobieranych z różnych źródeł, np. wewnętrznych systemów informatycznych zarządzania, internetowych baz danych czy mediów społecznościowych. Narzędzia Big Data mogą być stosowane z korzyścią zarówno dla organizacji, jak i dla różnych grup interesariuszy, pomagają przedsiębiorstwom lepiej poznać własne otoczenie i konsumentów.
„Big Data” oferuje unikalne połączenie wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji, zarządzania nią i podejmowania decyzji z wykorzystaniem technologii informatycznych. Łączy interdyscyplinarną wiedzę jak i praktyczne doświadczenie w zakresie wykorzystania metod i narzędzi zarządzania, elementów matematyki i statystyki, jak również informatyki ekonom. w procesach poszukiwania informacji dla podejmowania decyzji i marketingu.
Moduł praktyczny- warsztaty, zajęcia projektowe składa się z następujących bloków
1.Symulacja procesów biznesowych

Warsztaty pozwalające studentom na symulację procesów biznesowych organizacji i interaktywną pracę; Przykłady procesów zostaną przygotowane z praktykami z biznesu. Forma zajęć: wykład/konwersatorium (10h) i laboratorium komp.(25h). Dostęp do środowiska będzie możliwy również poza pracownią, do pracy własnej i projektów grupowych.
2.Aplikacje biznesowe i usługi IT

Zajęcia z wykorzystaniem bazy edukacyjnej systemu klasy ERP do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.
3.Business Intelligence

Warsztaty w laboratorium inform. pozwalające studentom na przeprowadzanie analiz dużych zbiorów danych z wykorzystaniem nowych technologi masowego przetwarzania w pamięci operacyjnej; student nabędzie umie.pozyskiwania danych, analizowania tych niezbędnych w planowaniu i nadzorowaniu działalności organizacji. Forma zajęć: laboratorium komputerowe (20h). Dostęp do środowiska będzie możliwy poza pracownią, do pracy własnej i projektów grupowych.

Liczba studentów: 30 (15 Kobiet/15 Mężczyzn)