Nowa specjalność „Zarządzanie zasobami IT” dedykowana studentom  I stopnia kierunku Informatyka na Wydziale Zarządzania UŁ, jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorców. Polska jest jednym z głównych kierunków, najchętniej wybieranych jako destynacje outsourcingowe.

Program specjalności tworzą moduły:

1.Analiza i optymalizacja procesów biznesowych (15h wykład/konwersatorium; 10h laboratorium komputerowe)

Warsztaty informatyczne pozwalające studentom na optymalizowanie i śledzenie procesów biznesowych. Dostęp do środowiska będzie możliwy również poza pracownią, do pracy własnej i projektów grupowych.

2.Warsztaty zarządzania usługami IT (gra symulacyjna; konsultacje z praktyki biznesu)

Opracowanie przypadków proponowanych przez partnerów biznesowych oraz ocena przygotowanych rozwiązań przez studentów współpracujących w grupie projektowej. Warsztaty będą wykorzystywały grę symulacyjną (10h), kształtującą umiejętności z zarządzania usługami IT.
Dodatkowo, absolwent będzie posiadał kompetencje z obszaru społeczno-ekonomiczno-prawnego, tj. uwarunkowania prawne, wycena usług IT, ocena efektywności i jakości, komunikacja w zespole.
Aspekt praktyczny kształcenia będzie realizowany poprzez przygotowanie części zadań wspólnie z przedstawicielami biznesu-opracowanie założeń (tematów, metod, sposobu oceny pracy studenta itd.) do projektów, warsztatów.
Warsztat będzie składał się z zajęć symulacyjnych obsługi procesów biznesowych i analiz danych w środowisku pracy systemu informatycznego w organizacji. Warsztaty i laboratoria będą odbywały się w środowisku chmury obliczeniowej pozwalającej na dostęp do wykorzystania w biznesie profesjonalnych systemów informatycznych zarządzania i analizowania danych.

Liczba studentów: 25 (10 Kobiet/15 Mężczyzn)/edycja, (3 edycje)