Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS 138,00

Liczba pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni objętych wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią 138,00

Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze 138,00

 

  1. kadry kierowniczej i admin.-3
  2. poprzez kształcenie kompetencji w j. ang. (jęz. ogólny i spec.)-5
  3. zawodowych kadry kierowniczej i admin.-3
  4. kadry kierowniczej i admin. dot. absorpcji środków finansowych z Funduszy UE-1
  5. kadry kierowniczej i admin. dot. zarządz. procesem aplikacyjnym oraz cyklem życia projektu -32 szkolenia
  6. społecz.kadry kierowniczej i admin.-3
  7. menadżerskich kadry kierowniczej i admin.-3

Liczba uczestników: 138 (103 K, 35 M)